Σχετικά μ' εμάς

  •                •                                                                                                                                              

 

 

γιατί;

 

    

 

Φώτης Μιλτ. Ζέρβας  

Πολιτικός Μηχανικός

Υπάλληλος Υπουργείου Τουρισμού - Π.Υ.Τ. Δυτικής Ελλάδας

Επαγγελματικό μέλος: Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας

Φώτης ΖέρβαςΦώτης Ζέρβας

 

 

Σχέση με τον τουρισμό:

 

• Μελέτη και κυρίως επίβλεψη μεγάλων και ειδικών δομικών-τεχνικών έργων (οικοδομικά, λιμενικά, οδοποιία, γεωτεχνικά, εγκαταστάσεις καθαρισμού λυμάτων κ.λ.π.) που έχουν κατασκευαστεί από τον Ε.Ο.Τ. στην ευρύτερη Δυτική Ελλάδα (Ν. Αχαΐας, Ν. Ηλείας, Ν. Ζακύνθου, Ν. Κεφαλονιάς, Ν. Αιτωλοακαρνανίας, Ν. Φωκίδας, Ν. Πρέβεζας, Ν. Θεσπρωτίας, Ν. Ιωαννίνων), με την ιδιότητα του Επιβλέποντος Μηχανικού ή του Προϊστάμενου Διευθύνουσας Υπηρεσίας, σαν υπάλληλος της τεχνικής υπηρεσίας του Ε.Ο.Τ. στην Πάτρα (1989-2001).

• Διοικητική εμπειρία σε θέσεις ευθύνης του Δημόσιου Τομέα - Ε.Ο.Τ., σαν Προϊστάμενος οργανικών μονάδων: Τμημάτων Τουριστικής Ανάπτυξης και Τουριστικών Εγκαταστάσεων (από το 2001 μέχρι το 2006) και Διευθυντής (από το 2006 μέχρι το 2010) μεγάλης Διεύθυνσης του Ε.Ο.Τ. με διαπεριφερειακές αρμοδιότητες (στις Περιφέρειες Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου - εν μέρει και Ιονίων Νήσων - εν μέρει): της Περιφερειακής Υπηρεσίας Τουρισμού Δυτικής Ελλάδας (Πάτρα).

•  Έλεγχος (σε φάση μελέτης ή/και υλοποίησης) εφαρμογής προδιαγραφών ξενοδοχειακών εγκαταστάσεων, από το 2010.

•  Πιστοποιημένος (από το Ε.ΣΥ.Δ.), από το 2008, επιθεωρητής Ε.Ο.Τ. (συντονιστής).

• Μεγάλη  σχετική  εμπειρία  και  πολύ  καλή  γνώση  προδιαγραφών  και ισχύουσας  νομοθεσίας  περί  ξενοδοχειακών εγκαταστάσεων.

  Συνεχής ενημέρωση για εξέλιξη νομοθεσίας προδιαγραφών λειτουργίας ξενοδοχειακών κ.λ.π. τουριστικών εγκαταστάσεων.

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Cookie Policy

This site uses cookies to store information on your computer.

Do you accept?