•                •                                                                                                                                              

                                                     ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αδυναμία εμφάνισης παραπομπής, είναι πιθανό να οφείλεται σε μετακίνηση ή κατάργηση της διεύθυνσης του σχετικού υπερσύνδεσμου (link).

   
   
   
  ανάρτηση:
•   N.4582/2018 (ΦΕΚ 208 Α) «Θεματικός τουρισμός - Ειδικές μορφές τουρισμού - Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου στον τομέα του τουρισμού και της τουριστικής εκπαίδευσης - Στήριξη τουριστικής επιχειρηματικότητας και άλλες διατάξεις» 14.12.2018

•  Τροποποίηση των προδιαγραφών των Ξενοδοχείων: Υ.Α.17352/2018 (ΦΕΚ 4822 Β) “Τροποποίηση της αριθμ. 216/8.1.2015 απόφασης Υπουργού Τουρισμού «Καθορισμός τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών και βαθμολογούμενων κριτηρίων για τα ξενοδοχεία και κατάταξη αυτών σε κατηγορίες αστέρων» (Β' 10) όπως τροποποιήθηκε με τις αριθμ. 19102/10.10.2016 (Β' 3387) και 21654/22.11.2017 (Β' 4242) όμοιες αποφάσεις.”

05.11.2018

•  Άλλαξαν οι προδιαγραφές των Ε.Ε.Δ.Δ.: Υ.Α.12868/2018 (ΦΕΚ 3119 Β) Καθορισμός τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών Ενοικιαζόμενων Επιπλωμένων Δωματίων - Διαμερισμάτων (ΕΕΔΔ) και κατάταξη σε κατηγορίες με σύστημα κλειδιών.

05.08.2018

•  Τροποποίηση προδιαγραφών και παράταση, έως 31.12.2018, της προθεσμίας επανακατάταξης των ξενοδοχείων. 

Υ.Α.21654/2017 (ΦΕΚ 4242 Β) 

14.12.2017

•  Παράταση, έως 31.12.2018, της προθεσμίας επανακατάταξης των οργανωμένων τουριστικών κατασκηνώσεων.

Υ.Α.21662/2017 (ΦΕΚ 4242 Β)

14.12.2017

•  Απόφαση Διοικητή Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων ΠΟΛ.1187/2017 (ΦΕΚ 4232 Β) «Βραχυχρόνια μίσθωση ακινήτων στο πλαίσιο της οικονομίας του διαμοιρασμού»

06.12.2017

•  Υπεγράφη από το Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., Γιώργο Πιτσιλή, η απόφαση για τη βραχυχρόνια μίσθωση ακινήτων στο πλαίσιο της οικονομίας του διαμοιρασμού. ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

30.11.2017

•  Η διαδικασία έναρξης νόμιμης λειτουργίας των τουριστικών καταλυμάτων άλλαξε. Ενημερωθείτε άμεσα.

10.06.2017

•  Τροποποιήθηκαν (Ν.4472/2017 – Άρθρο 84) οι διατάξεις (Ν.4446/2016 – Άρθρο 111για τη βραχυπρόθεσμη μίσθωση ακινήτων στο πλαίσιο της οικονομίας διαμοιρασμού.

22.05.2017

•  Σε νομοθετικό κενό οι βραχυχρόνιες τουριστικές μισθώσεις μέσω Airbnb.

09.05.2017

•  ΠΡΟΣΟΧΗ: Αναστολή ισχύος (Ν.4465/2017 – Άρθρο 36) «ρυθμίσεων για τη βραχυπρόθεσμη μίσθωση ακινήτων στο πλαίσιο της οικονομίας διαμοιρασμού» (Ν.4446/2016 – Άρθρο 111).

    ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ: Ν.4336/2015 (ΦΕΚ 94 Α) – ΜΕΡΟΣ Β΄, Άρθρο 2, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α., ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α.3., παρ. 4.

04.05.2017

•  Ρυθμίσεις για τη βραχυπρόθεσμη μίσθωση ακινήτων στο πλαίσιο της οικονομίας του διαμοιρασμού (Άρθρο 111 του Ν.4446/2016 - ΦΕΚ 240 Α)

03.02.2017

• Τροποποιήθηκαν οι προδιαγραφές των ξενοδοχείων.

30.10.2016

•  ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ : Επιλέξιμοι οι εκσυγχρονισμοί ξενοδοχείων μεγάλων επιχειρήσεων σε ολόκληρη σχεδόν την Ελλάδα.

19.10.2016

•  Στο υπουργείο Οικονομικών ετοιμάζεται νομοσχέδιο που θα κατατεθεί στη Βουλή στις αρχές Σεπτεμβρίου με το οποίο θα επιβάλλεται τέλος 3% σε εκμισθώσεις βραχυχρόνιας διαμονής.

13.08.2016

•  Σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση το σχέδιο νόμου «Νέο θεσμικό πλαίσιο για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις». Μεταρρύθμιση του συστήματος αδειοδότησης των επιχειρήσεων και την απλοποίηση των διαδικασιών άσκησης των οικονομικών δραστηριοτήτων. Υπάγονται μεταξύ άλλων τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος και οι δραστηριότητες που αφορούν στη λειτουργία των τουριστικών καταλυμάτων.

11.08.2016

•  Άρθρο 66 -  Ν.4403/2016 (ΦΕΚ 125 Α): Υφιστάμενα κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα χωρίς Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων. Προθεσμία δύο ετών για την προσκόμιση της.

13.07.2016

•  Καταργείται η χρήση χαρτιού στο Δημόσιο, όπως προβλέπεται στο άρθρο 22. για την « Ηλεκτρονική διαδικασία έκδοσης και διακίνησης διοικητικών πράξεων και εγγράφων στο Δημόσιο Τομέα », του σχεδίου νόμου για την κινητικότητα που έχει δοθεί σε δημόσια διαβούλευση. Πλέον, από 1.1.2017, όλες οι διαδικασίες που καταλήγουν στην έκδοση και διακίνηση διοικητικών πράξεων και άλλων εγγράφων θα πραγματοποιούνται αποκλειστικά μέσω Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ). Με την εφαρμογή της εν λόγω ρύθμισης θα επιτευχθεί μέγιστη δημοσιονομική εξοικονόμηση της τάξεως των 400 εκατομμυρίων ευρώ κατά έτος, όπως αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση.

09.07.2016

•  Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο νέος ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ.

23.06.2016

• Φόρος βραχυχρόνιας διαμονής θα επιβληθεί επί των τουριστικών μισθώσεων σε μη αδειοδοτημένα καταλύματα, με νομοθετική ρύθμιση που προωθεί το υπουργείο Τουρισμού, σε συνεργασία με το υπουργείο Οικονομικών.

16.06.2016

•  Πώς τα ελληνικά ξενοδοχεία θα εξοικονομούν 3,4 δισ. ευρώ το χρόνο από την ενέργεια

31.05.2016

•  Πανευρωπαϊκός διαγωνισμός σχεδιασμού ενός τυπικού δωματίου Ελληνικού ξενοδοχείου

11.05.2016

•  Στη δημόσια διαβούλευση ο νέος αναπτυξιακός νόμος. Τι προβλέπεται στον τομέα του τουρισμού.

10.05.2016

•  Ευρωπαϊκή πρωτοβουλία neZEH (Ξενοδοχεία σχεδόν Μηδενικής Ενεργειακής Κατανάλωσης - Nearly Zero Energy Hotels)

05.05.2016

•  Διευκρινίσεις για την ενοικίαση σπιτιών για μικρό χρονικό διάστημα ... και η απάντηση του Υπουργείου Οικονομικών

24.03.2016

•  Διευκρινίσεις για την ενοικίαση σπιτιών για μικρό χρονικό διάστημα

21.03.2016

•  Γεωχωρικά δεδομένα στο geodata.gov.gr

09.01.2016

• Νέες προδιαγραφές για camping: Y.A.14129/2015 (ΦΕΚ 1476 Β) «Καθορισμός τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών των Οργανωμένων Τουριστικών Κατασκηνώσεων».

29.07.2015

•  Διεθνές Συνέδριο Τουρισμού Υγείας 11 – 14 / 3 / 2015

03.03.2015

•  Διαδικασία έκδοσης πιστοποιητικού κατάταξης των ξενοδοχείων και των ενοικιαζόμενων επιπλωμένων δωματίων − διαμερισμάτων σε κατηγορίες αστέρων και κλειδιών αντίστοιχα: Υ.Α.219/2015 (ΦΕΚ 14 Β)

14.01.2015

•  Καθορισμός νέων τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών και βαθμολογούμενων κριτηρίων για τα ξενοδοχεία και κατάταξη αυτών σε κατηγορίες αστέρων, στην Υ.Α.216/2015 (ΦΕΚ 10 Β)

12.01.2015

• Ξενώνες Φιλοξενίας Νέων:  Καθορισμός τεχνικών & λειτουργικών προδιαγραφών & λοιπών όρων & προϋποθέσεων για την ίδρυση και λειτουργία τους, στην Υ.Α.26036/2014 (ΦΕΚ 3510 Β)

12.01.2015

• Ψηφίστηκε 18.12.2014, Νόμος για τη θέσπιση των κανόνων που διέπουν το συντονισμό, τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή των αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020 - Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) της περιόδου 2014 – 2020.

21.12.2014

• Από 1.1.2015 ισχύει το νέο σύστημα κατάταξης (σε κατηγορίες κλειδιών) καθώς και οι νέες προδιαγραφές, ενοικιαζόμενων επιπλωμένων δωματίων-διαμερισμάτων, όπως προβλέπεται στην Υ.Α.21185/2014 (ΦΕΚ 2840 Β).

13.11.2014 

• Κ.Υ.Α.27217/2013 (ΦΕΚ 3077 Β) Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων για την άσκηση της δραστηριότητας του Ιατρικού Τουρισμού.

30.08.2014

• Google - Πρωτοβουλία "Grow Greek Tourism Online": Συνεργασία με Υπουργείο Τουρισμού, ΕΟΤ, ΣΕΤΕ για την ενίσχυση του ελληνικού τουρισμού.

 22.08.2014

 

• Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο Ν.4276/2014 (ΦΕΚ 155 Α) "Απλούστευση διαδικασιών λειτουργίας τουριστικών επιχειρήσεων και τουριστικών υποδομών, ειδικές μορφές τουρισμού και άλλες διατάξεις". Όπως προβλέπεται στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α, άρθρα 1 – 7, επέρχονται ριζικές αλλαγές στη διαδικασία αδειοδότησης των τουριστικών καταλυμάτων, από 1.1.2015.

 13.08.2014

• Ψηφίστηκε χθές το Νομοσχέδιο: "Απλούστευση διαδικασιών λειτουργίας τουριστικών επιχειρήσεων και τουριστικών υποδοµών ειδικές μορφές τουρισμού και άλλες διατάξεις", στο οποίο προβλέπονται, μεταξύ αλλων, ριζικές αλλαγές στη διαδικασία αδειοδότησης των τουριστικών καταλυμάτων, από 1.1.2015.

30.07.2014

• Ριζικές αλλαγές στη διαδικασία αδειοδότησης των τουριστικών καταλυμάτων, από 1.1.2015. Σχετικό δελτίο τύπου του Υπουργείου Τουρισμού. 

28.07.2014

• Σε Σχέδιο Νόμου με τίτλο: «Απλούστευση διαδικασιών λειτουργίας τουριστικών επιχειρήσεων και τουριστικών υποδομών, ειδικές μορφές τουρισμού και άλλες διατάξεις», που κατατέθηκε από το Υπουργείου Τουρισμού στη Βουλή στις 27.6.2014, περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, διατάξεις για τα Τουριστικά Καταλύματα: διαδικασία χορήγησης Ειδικού Σήματος Λειτουργίας, διαδικασία κατάταξης, ελεγκτική διαδικασία – κυρώσεις κ.λ.π.  

 30.06.2014

• Αλλάζει μέχρι το τέλος του χρόνου, το θεσμικό πλαίσιο για την αδειοδότηση -και των τουριστικών- επιχειρήσεων, όπως προβλέπεται στο Ν.4262/2014 (ΦΕΚ 114 Α) «Απλούστευση της αδειοδότησης για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις» 

22.05.2014

• Να έχει ολοκληρωθεί πλήρως, μέχρι το τέλος του χρόνου, το πλαίσιο για την απλοποίηση των διαδικασιών αδειοδότησης -και των τουριστικών- επιχειρήσεων προβλέπεται στο σχετικό σχέδιο νόμου που κατατέθηκε σήμερα στη Βουλή από το υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας. 

24.04.2014

Νομοσχέδιο για παραχώρηση αιγιαλού σε ξενοδοχεία και camping κατατέθηκε στη Βουλή (άρθρο 172).

14.04.2014

• Δημοσιεύτηκε σήμερα στην εφημερίδα της κυβερνήσεως το «πολυνομοσχέδιο»: Ν.4254/2014 (ΦΕΚ 85 Α) Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας στο πλαίσιο εφαρμογής του ν. 4046/2012 και άλλες διατάξεις.

07.04.2014

• Το «πολυνομοσχέδιο» όπως ψηφίστηκε στις 30 Μαρτίου 2014.

02.04.2014

• Αλλαγές στη νομοθεσία για τουριστικά καταλύματα – εγκαταστάσεις κ.λ.π., περιλαμβάνονται στο «πολυνομοσχέδιο». (Άρθρο πρώτο, σελ. 77 - 85 & 159 - 162) 

29.03.2014

• ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΚΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ

16.02.2014

• Μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής «e - παράβολο» στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων του υπουργείου Οικονομικών, πληρώνονται τα παράβολα υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου που απαιτούνται σε διάφορες διαδικασίες του Ε.Ο.Τ. καθώς και άλλων φορέων του δημοσίου.

 29.01.2014

• Υ.Π.Ε.Κ.Α.: Δημόσια διαβούλευση το πλαίσιο για τον συμψηφισμό του 50% των προστίμων για τα αυθαίρετα με εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης και στατικής επάρκειας.

23.01.2014

• Υπεγράφη από τον Υπουργό Π.Ε.Κ.Α. η Υπουργική Απόφαση με την οποία καθορίζονται οι προδιαγραφές των αναγκαίων μελετών για την περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων.

23.01.2014

• Στήριξη της επιχειρηματικότητας με απλοποίηση των περιβαλλοντικών αδειοδοτήσεων. Δελτίο τύπου Υ.Π.Ε.Κ.Α.

14.01.2014

• Δημοσιεύτηκε σήμερα σε Φ.Ε.Κ. το Νέο Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού & Αειφόρου Ανάπτυξης για τον Τουρισμό

12.12.2013

• Όλες οι μορφές τουρισμού, είναι ένας από τους τομείς μεγαλύτερου ενδιαφέροντος στο «νέο ΕΣΠΑ 2014 – 2020».

10.12.2013

• Δημοσιεύτηκε σήμερα στο ΦΕΚ 3118 Β η Υ.Α.27715/2013: "Καθορισμός τεχνικών & λειτουργικών προδιαγραφών & λοιπών όρων & προϋποθέσεων για την αδειοδότηση αυτοεξυπηρετούμενων καταλυμάτων"[τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες & επαύλεις (βίλες)].

09.12.2013

• Κ.Υ.Α. για ιατρικό τουρισμό υπογράφτηκε μεταξύ των υπουργών Τουρισμού και Υγείας. Αναμένεται να δημοσιευτεί σε ΦΕΚ.

30.11.2013

• Υπογράφτηκε σήμερα και αναμένεται να δημοσιευτεί σε λίγες μέρες σε ΦΕΚ, Υπουργική Απόφαση για τις προϋποθέσεις λειτουργίας τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών & επαύλεων (βιλών).

29.11.2013

• Το ΥΠΕΚΑ προωθεί την Ηλεκτρονική (web) Περιβαλλοντική Αδειοδότηση.

01.11.2013

• Έγκριση Εργασιών Μικρής Κλίμακας: Διαδικασία έγκρισης και απαιτούμενα δικαιολογητικά. Σε ποιές περιπτώσεις προβλέπεται.

20.10.2013

• Δημοσιεύτηκε σε Φ.Ε.Κ. (2061 Β) στις 23 Αυγούστου, Απόφαση της Υπουργού Τουρισμού με αριθμό 17955/2013, με την οποία τροποποιήθηκαν ορισμένες από τις  προδιαγραφές των ξενοδοχείων

28.08.2013

• Ανακοίνωση Υ.Π.Ε.Κ.Α.: Λειτουργία Ηλεκτρονικού Συστήματος Δηλώσεων Αυθαιρέτων από 2-9-2013

21.08.2013

• Ψηφίστηκε 1.8.2013 ο Νόμος: "Απλούστευση διαδικασιών για την ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας στον τουρισµό, αναδιάρθρωση του Ελληνικού Οργανισµού Τουρισµού και λοιπές διατάξεις"

02.08.2013

• Ψηφίστηκε 1.8.2013 ο Νόμος: "Αντιµετώπιση της Αυθαίρετης Δόµησης - Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις"

02.08.2013

• Κατατέθηκε στη Βουλή το Νομοσχέδιο: "Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης - Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις"

20.07.2013

• Δήλωση (18.7.2013) Υπουργού Αναπληρωτή ΠΕΚΑ, Σταύρου Καλαφάτη, αναφορικά με το Νομοσχέδιο για την Αυθαίρετη Δόμηση και το Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο

18.07.2013

• WWF Ελλάς:  Mε σχετική επιστολή της προς τους Έλληνες βουλευτές, ζητά την απόρριψη -στο σύνολό του- του σχεδίου νόμου «Απλούστευση διαδικασιών για την ενίσχυση της τουριστικής επιχειρηματικότητας, αναδιάρθρωση του ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού και λοιπές διατάξεις»

11.07.2013

• Αγροτουρισμός 

05.07.2013

• Στη Βουλή το νομοσχέδιο: "Απλούστευση διαδικασιών για την ενίσχυση της τουριστικής επιχειρηματικότητας, αναδιάρθρωση του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού και λοιπές διατάξεις"

02.07.2013

• Ιατρικός τουρισμός - προδιαγραφές - παρουσίαση 13 Ιουνίου 2013

08.06.2013

• Δημόσια διαβούλευση για το νέο Σχέδιο Κοινής Υπουργικής Απόφασης «Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τον Τουρισμό και την αλληλένδετη στρατηγική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων»

07.06.2013

• Όλα τα κτίρια θα πρέπει υποχρεωτικά να αποκτήσουν ηλεκτρονική ταυτότητα, προβλέπεται στο σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος που δώθηκε σε δημόσια διαβούλεση από το Υ.Π.Ε.Κ.Α.

01.06.2013

• Υ.Π.Ε.Κ.Α.: Στις 31 Μαΐου λήγουν οι προθεσμίες που αφορούν τη δυνατότητα νέων υπαγωγών στο νόμο 4014/2011 για τα αυθαίρετα.

23.05.2013

• Ημερίδα: "Ξενοδοχεία μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης". Δυνατότητες / προοπτικές για τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης και για την υιοθέτηση πράσινων ενεργειακών τεχνολογιών.

22.05.2013

• Περιβαλλοντική αδειοδότηση - Μείωση γραφειοκρατίας, διευκόλυνση επενδύσεων και εξασφάλιση διαφάνειας (Αφορά και σε μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες): Απόφαση Υ.Π.Ε.Κ.Α.: οικ.167563/ΕΥΠΕ/15.4.2013 (ΦΕΚ Β 964 / 19.4.2013) «Εξειδίκευση των διαδικασιών και των ειδικότερων κριτηρίων περιβαλλοντικής αδειοδότησης των έργων και δραστηριοτήτων των άρθρων 3, 4, 5, 6 και 7 του Ν. 4014/2011, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2 παράγραφος 13 αυτού, των ειδικών εντύπων των ανωτέρω διαδικασιών, καθώς και κάθε άλλου σχετικού με τις διαδικασίες αυτές θέματος».

15.05.2013

• Aπευθείας εκμίσθωση αιγιαλού σε τουριστικές επιχειρήσεις: (Ν.4152/2013 ΦΕΚ 107 Α "Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013" - Άρθρο πρώτο, παράγραφος ΙΔ, υποπαράγραφος ΙΔ.4)

11.05.2013

• «Στρατηγικές και Ιδιωτικές Επενδύσεις»: «… Στις αρμοδιότητες της Ειδικής Υπηρεσίας Προώθησης και Αδειοδότησης Τουριστικών Επενδύσεων του Ε.Ο.Τ. … δεν υπάγονται οι Στρατηγικές επενδύσεις …», «… ίδρυση, την επέκταση και τον εκσυγχρονισμό ξενοδοχειακών μονάδων …», «… Τροποποίηση διατάξεων του ν. 2160/1993 (Α΄118) ως προς τους συντελεστές δόμησης …», «Κύρωση απόφασης υπαγωγής της επιχείρησης “ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΙΟ ΠΑΤΡΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” …» κ.λ.π.

21.04.2013

• Ενίσχυση για τον τουρισμό. Τι προβλέπεται στο «Σύμφωνο Εταιρικής Σχέσης» (ΣΕΣ). [Εγκύκλιος (ΜΑΡΤΙΟΣ 2013) Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων - παράγραφος 3.3.1.4.]

 09.04.2013

• Σύντομα σε διαβούλευση το νομοσχέδιο για τον ιατρικό τουρισμό

 05.04.2013

• Νέα υποδειγματα διαγραμμάτων για τη χορήγηση έγκρισης δόμησης

21.03.2013

• T.E.E.: Όχι στην αθλιότητα  της «αυτοδίκαιης αργίας» στο δημόσιο

13.03.2013

• Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών στο πλαίσιο του Ε.Σ.Π.Α. 2007 - 2013

11.03.2013

 

 

Cookie Policy

This site uses cookies to store information on your computer.

Do you accept?