Βοηθήματα

  •                •                                                                                                                                              

 

 

 

 

 

  ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ 

    κάθε μορφής *                                                                                                                         

     Βάσει τής K.Y.A.8592/2017 (ΦΕΚ 1750 Β) 

   

    * ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ (Κ.Y.A.8592/2017 - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι)  →

 
     
     

  ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ 

    κάθε μορφής

     Βάσει τής Κ.Υ.Α.16228/2017 (ΦΕΚ 1723 Β) 

 


    ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ Κ.Υ.Ε. ΑΠΟ ΑΠΟΨΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (Κ.Υ.Α.16228/2017 - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ)  

   
     
     

  ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ 

    κάθε μορφής **

     Βάσει της Κ.Υ.A.7888/2017 (ΦΕΚ 1654 Β)

 
 

    ** ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ (Κ.Y.A.7888/2017 - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι)  

   
     

 

 

•  ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΓΙΑ ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓIΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΘΕ ΜΟΡΦΗΣ

 

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ή ΤΑΞΗ ΠΟΣΟ  Κωδικός
 Κύρια τουριστικά καταλύματα (ξενοδοχεία)      5*  10,00 €/δωμάτιο  5976
 4*  8,00 €/δωμάτιο  5977
 3*  6,00 €/δωμάτιο  5978
 2*  4,00 €/δωμάτιο  5979
 1*  4,00 €/δωμάτιο  5980
 Τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες   -  10,00 €/δωμάτιο  7832
 Τουριστικές επιπλωμένες επαύλεις  -  10,00 €/δωμάτιο  7833
 Ενοικιαζόμενα Δωμάτια και Ενοικιαζόμενα Επιπλωμένα Διαμερίσματα  ανεξαρτήτως κατηγορίας κλειδιών   10,00 €/δωμάτιο  6272
 Οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις (camping)  ανεξαρτήτως τάξης  5,00 €/θέση &   5726 &
 10,00 €/οικίσκο  5727
 Τουριστικά καταλύματα εντός παραδοσιακών κτισμάτων  ανεξαρτήτως τάξης  10,00 €/δωμάτιο  -
Κ.Υ.Α.8592/2017: Δεν απαιτείται κατάθεση παραβόλου για τη γνωστοποίηση μεταβολής στοιχείων εκτός αν η μεταβολή συνίσταται α) σε αύξηση δυναμικότητας καταλύματος, οπότε κατατίθεται παράβολο ίσο με την προκύπτουσα διαφορά, β) σε μεταγενέστερη της αρχικής λειτουργίας του τουριστικού καταλύματος προσθήκη κολυμβητικής δεξαμενής, οπότε κατατίθενται τα παράβολα που προβλέπονται στην με αριθμ. 7888/8.5.2017 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης, Οικονομικών και Τουρισμού «Απλούστευση πλαισίου λειτουργίας και χρήσης κολυμβητικών δεξαμενών». αριθμ. 7888/8.5.2017 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης, Οικονομικών και Τουρισμού «Απλούστευση πλαισίου λειτουργίας και χρήσης κολυμβητικών δεξαμενών».

 Τα παράβολα κατατίθενται υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου (υποχρεωτικά από 1.8.2015 μόνο) από την εφαρμογή:

 

 e-Παράβολο (Γ.Γ.Π.Σ. - Εφαρμογή Ηλεκτρονικού Παραβόλου)

 

 e-παράβολο

  

 

 

 

 ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ & ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΘΕΤΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ

 

e-Παράβολο (Γ.Γ.Π.Σ. - Εφαρμογή Ηλεκτρονικού Παραβόλου)

 

                                                                                                                                                                                                                                                                           e-παράβολο

         

                                                                                      

 

 

 

•  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΚΑ ΕΝΑΡΞΗΣ (ή ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ) ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ  

 

 

 

 

 ΑΜΕΣΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΘΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ

   ΒΑΣΕΙ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΘΕΣΗΣ 

    Περιβάλλον 

 

 

 •  ΑΙΤΗΣΗ (γενικής χρήσης) :  
   ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ του Ν.1599/86 (γενικής χρήσης) :    
   ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ του Ν.1599/86 (γενικής χρήσης) :  
   e-παραβολο (Γ.Γ.Π.Σ. - Εφαρμογή Ηλεκτρονικού Παραβόλου)    

 

 

 

 


 

Σ Υ Ν Α Φ Η   Θ Ε Μ Α Τ Α :

 


  

 

 • ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΩΝ και ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ στις ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ τους με τις ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  
 • ΣΧΕΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ και ΠΟΛΙΤΩΝ - ΟΔΗΓΟΣ ΟΡΘΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ  
 • ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ της ΧΩΡΑΣ από το 2011 (Πρόγγραμμα "Καλλικράτης"  
 • ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΠΙΚΥΡΩΣΗΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ   Ν.4250/2014
     


αρχή ↑

 

     

Cookie Policy

This site uses cookies to store information on your computer.

Do you accept?